TERMES I CONDICIONS
ARRENDADOR (D’ara endavant empresa de Charter)
LUIS ALFREDO GALEANO
X8793398S
Moll de Llevant, 189 07701
Maó – Illes Balears
TEL 602 032 501

 

Article 1. Acord d’arrendament

1.1. L’empresa de Menorca Yacht Charter lliura l’embarcació per a ús de l’arrendatari i no realitzarà cap altre acord similar respecte al mateix iot durant el termini de lloguer.
1.2. L’Arrendatari accepta el lloguer de l’embarcació per al seu ús i gaudiment i paga el cost derivat, incloent-hi si escau la tarifa de Patró, la fiança i qualsevol extra addicional i càrrecs acordats, en virtut de l’Acord referit, abans de l’inici de xàrter .
1.3. L’Arrendatari no pot transferir els drets d’aquest Acord a cap tercer, ni transferir l’embarcació o qualsevol part d’aquest Acord, o subarrendar-lo sense el consentiment per escrit de l’Empresa de Chàrter i segons els termes de l’Acord.

Article 2. Check-in i Check-out

2.1. L’Empresa es compromet a proporcionar l’embarcació assegurada, navegable, net, totalment equipat i en possessió de tots els documents necessaris per a la navegació i en compliment de les lleis i els reglaments.

2.2. L’Empresa com a propietari o gestor de l’embarcació es reserva el dret de cancel·lar o posposar els xàrters a causa de les males condicions climàtiques, falles mecàniques, restriccions legals, meteorològiques, etc. En aquest cas, sorganitzarà una alternativa. Si això no és possible, qualsevol tarifa de xàrter ja pagada es tornarà íntegrament.
2.3. L’Arrendatari ha de seguir les instruccions a bord amb el permís i el control del Patró d’acord amb la llei i la seguretat nàutiques.
2.4. L’Arrendatari no ha d’exigir l’itinerari que sigui 12 milles nàutiques lluny de la costa.
2.5. L’Empresa de Chàrter proporcionarà l’embarcació per al començament del termini de lloguer al Port Base a l’hora convinguda de check-in i l’Arrendatari haurà de tornar el Iot al Port Base a les 18:00 (o una altra hora prèviament acordada). Les variacions de les hores de lloguer s’han de resoldre a petició, amb un suplement de cost.
2.6. El check-in es considera completat quan el Cost de Chàrter i la fiança estan pagats; i la Llista de Tripulació i la Llista d’Inventari estan signades per les dues parts.
2.7. L’Arrendatari haurà de tornar l’embarcació en ordre, amb tots els objectes a les posicions del check-in. En cas de dany o pèrdua de qualsevol article de la Llista d’Inventari, la quantitat corresponent es carregarà del Dipòsit de Seguretat de l’Arrendatari.
2.8. L’Arrendatari no pot portar a bord un nombre més gran de tripulants per allotjar-se o viatjar que el que estipulen les especificacions tècniques i l’Acord d’Arrendament.
2.9. En cas que hi hagi nens a bord, l’arrendatari serà responsable de la seva conducta.
2.10. L’emmagatzematge i ús de drogues i armes il·legals estan estrictament prohibits. La infracció daquesta disposició constitueix el motiu per a la terminació immediata de lAcord de lArrendament sense compensació.
2.12. L’Arrendatari s’assegura que no es portin a bord mascotes ni altres animals.
2.13. Si es produeix un bloqueig de vàter per culpa de l’arrendatari, s’aplicarà una tarifa de neteja de 150€ (cent cinquanta euros).
2.14. L’embarcació no pot ser utilitzat per a fotos comercials o enregistrament de vídeo sense el consentiment per escrit de l’Empresa de Chàrter.
2.15. L’Empresa de Charter proporciona l’embarcació amb el tanc de combustible ple i l’Arrendatari haurà de tornar el Iot amb el tanc de combustible ple també.
2.16. En cas que sorgeixi alguna queixa, l’arrendatari haurà de portar immediatament el descontentament a l’empresa de xàrter per telèfon, missatge o correu per tenir la possibilitat de canviar la situació.

Article 3. Reserva i Pagament

3.1. Totes les sol·licituds de reserva s’han d’enviar a charter@menorcayachts.com
3.2. El pagament complet s’ha de fer al compte de l’Empresa de Chàrter abans que comenci el lloguer.
3.3. Qualsevol càrrec o comissió bancària del remitent l’ha de pagar el remitent.
3.4. El cost de Chàrter inclou:
– l’embarcació amb el vostre equip en condicions adequades,
– el Patró a bord,
– l’amarratge al seu port base,
– els articles d’inventari segons la Llista d’Inventari,
– la pòlissa de l’assegurança a tot risc de l’embarcació i de les persones a bord (veure Pòlissa d’assegurança)
– el manteniment i el servei tècnic.
3.5. L’Arrendatari paga qualsevol altre cost addicional basat en el consum real, com el transport costaner, equips per a esports aquàtics, càtering, cost d’amarratge, etc.
3.6. La cancel·lació del xàrter és possible 48 hores abans de la data de la reserva. Si la cancel·lació és de menys de 48 hores, la suma total pagada serà retinguda.

Article 4. Fiança

4.1 La fiança s’ha de tramitar abans de l’embarcament. En cas que l’Arrendatari es negui a pagar-ho, l’Empresa de Chàrter es reserva el dret de cancel·lar la reserva sense cap responsabilitat i cap dret a reemborsament.
4.2 L’Arrendatari signarà l’Acord i les consecutives llistes d’Inventari i Tripulació abans d’embarcament confirmant l’entesa completa de les obligacions en cas de qualsevol pèrdua o dany al Iot, equip auxiliar o propietat de tercers.
4.3 La fiança s’utilitzarà com a garantia per qualsevol pèrdua o dany sofert per l’Empresa de Chàrter a causa de qualsevol incompliment de les condicions de reserva i/o qualsevol dany causat al Iot o el contingut durant el període de lloguer. L’arrendatari no pot aplicar ni deduir cap part de la fiança
4.4 Quan l’Empresa de Chàrter confirmi que no hi ha danys a l’embarcació després del lloguer, es reemborsarà la fiança.
4.5 Si hi ha algun dany o pèrdua causat al Iot i/o el seu contingut durant el període de xàrter, l’Arrendatari és responsable d’aquestes pèrdues i danys incorreguts a la fiança
4.6 En cas de desacord sobre danys o pèrdues, l’empresa de Chàrter retindrà la fiança fins que es resolgui l’assumpte.
4.7 Si la pèrdua o el dany causat per negligència greu o conducta imprudent és import que el nivell de la fiança l’Empresa de Chàrter es reserva el dret de presentar una reclamació contra l’Arrendatari per l’abast total de la pèrdua.